Privredno društvo za proizvodnju i projektovanje sa inžinjeringom

Privredno društvo Tehnokon doo  osnovao je gospodin Mišo Janičić 1990. godine  koje se bavi projektovanjem, inženjeringom i izvođenjem radova u oblasti racionalizacije energije iz obnovljivih izora.

 U okviru ovog privrednog društva 2008. godine osnovana je poslovna jedinica za projektovanje, opremanje i izradu enterijera.

Projektovanje sa izradom enterijera bazirano je na zaokruženom  procesu projektovanja od idejnog do vizuelnog 3D rešenja sa svim tehnološkim i tehničkim karakteristikama kao i izvođenjem radova.

PIB: 100043651

MB: 07439008

Račun: …………………………..